Принципи та суб’єкти охорони праці

Дата
2016
Автори
Ноженко Каріна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена системному та ґрунтовному вивченню теоретико-правових засад охорони праці. У роботі визначено поняття, сутність та наведені ознаки охорони праці, а також здійснено історико-правовий аналіз розвитку охорони праці. Особлива увага звертається на сучасний стан нормативно-правового регулювання охорони праці, а також подальші тенденції його розвитку. В роботі визначено поняття, зміст та ознаки принципів охорони праці. Автором виведено їх систему та охарактеризовано зміст кожного з них. Досліджено поняття, ознаки, види суб’єктів охорони праці і їх правовий статус. Проаналізовано зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів охорони праці та запропоновано шляхи його запозичення у національне законодавство. Ключові слова: охорона праці, працівник, принципи охорони праці, суб’єкти охорони праці, трудова діяльність, безпека і гігієна праці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ноженко К. В. Принципи та суб’єкти охорони праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Ноженко Каріна Володимирівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання