Ідеї влади у політичній думці країн Cтародавнього Сходу

Дата
2021
Автори
Добровольська Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено та проведено аналіз ідей влади у політичній думці стародавніх країн Сходу. Аналіз висвітлення ідеї влади у політичній думці Стародавнього Сходу дозволив сформулювати наступні висновки та узагальнення: 1. Загалом політична думка Стародавнього Сходу розвивалася в руслі постійного зміцнення одноосібної влади, максимальної централізації всіх сфер життя суспільства. Вона вселяла людям ідею божественного походження правителя і беззаперечного підкорення йому. 2. Перші політичні погляди з'явилися у стародавніх єгиптян, а згодом інших народів Середнього Сходу – Палестини, Месопотамії та ін. Їх автори доводили божественне походження державної влади, вихваляли деспотію, виправдовували насильницькі дії щодо встановлення державного порядку, виходили з визнання необхідності суспільної нерівності людей. 3. Давньоіндійська філософія, її релігійно-етичні та політичні вчення зробили найбагатший внесок у розвиток світової політико-філософської думки. Вони багато в чому забезпечили стабільність і спадкоємність у становленні індійської цивілізації, якій, одній з небагатьох, вдалося уникнути переворотів, революцій і смут, що руйнували державність. 4. Специфіка історичного розвитку Китаю полягала не в наслідуванні створеної ним економічної та соціальної моделі розвитку, а в засвоєнні та адаптації до своїх умов іншого досвіду, в своєчасному переосмисленні головних традицій і світогляду китайського народу. Отже, вивчення політико-правової думки Стародавнього Сходу має не тільки пізнавальне, а й теоретичне значення. Інтерес до ідейної спадщини Стародавнього Сходу помітно зріс, на що вплинув насамперед національно-визвольний рух в Індії, Китаї, Єгипті та інших країнах, що входили до складу давньосхідного регіону.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Добровольська А. О. Ідеї влади у політичній думці країн Cтародавнього Сходу : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Добровольська Анастасія Олександрівна. - Київ, 2021. – 84 с.