Право інтелектуальної власності на корисну модель: порівняльно-правове дослідження

Дата
2022
Автори
Штаченко Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню та аналізу законодавства України про охорону прав інтелектуальної власності на корисну модель через призму досвіду держав Європи та Азії в правовому регулюванні відповідних правовідносин. Зокрема, проведено порівняльно-правове дослідження поняття та ознак корисної моделі, критеріїв її охороноздатності та відмінностей від інших об’єктів права промислової власності в Україні, Європі та Азії. Значна увага приділена також аналізу подібного та відмінного в правовому регулюванні процесу набуття прав на корисну модель, змісту особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель та їх обмежень України та зарубіжних країн. Окремо досліджена світова практика щодо строків надання правової охорони корисним моделям, підстав та порядку дострокового припинення такої правової охорони, а також особливостей захисту прав інтелектуальної власності на корисну модель, та відповідність законодавства України такій практиці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Штаченко М. О. Право інтелектуальної власності на корисну модель: порівняльно-правове дослідження : магістерська робота : 081 Право / Штаченко Марина Олександрівна. - Київ, 2022. - 72 с.