Гендерні стереотипи як чинник самоставлення особистості

Дата
2023
Автори
Гарнець Єлизавета
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – теоретично проаналізувати та емпірично дослідити характер взаємозв’язку між наявністю та сформованістю гендерних стереотипів та характеристиками самоставлення особистості. У ході дослідження були виявлені зміст, характеристики та відмінності гендерних стереотипів серед респондентів жіночої та чоловічої вибірок (образ ідеального Я респондентів двох груп в цілому збігається; гендерний стереотип ідеального образу дівчини наповнений такими рисами, як привабливість, емпатійність, низька емоційність, сучасність та сила особистості; ідеального юнака - сила особистості, привабливість, емпатійність та емоційність); виявлено, що чоловіки демонструють більш виражений амбівалентний сексизм як по відношенню до жінок, так і стосовно чоловіків; доведено, що жінкам більш притаманна позитивна оцінка, прихильне ставлення та прийняття, розуміння себе, але й вищий рівень самозвинувачення порівняно із чоловіками. Показано, що при переважанні фемінного гендерного типу особистості у респондентів спостерігається зростання самоінтересу; при переважанні анрогінного – зниження рівня самозвинувачення та орієнтації на оцінку інших, зниження рівня самоповаги, самопослідовності та загального показника позитивного самоставлення. Ключові слова : гендерні стереотипи, самоставлення особистості, фемінний гендерний тип.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Гарнець Є. Гендерні стереотипи як чинник самоставлення особистості : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Гарнець Єлизавета. - Київ, 2023. - 71 с.