Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в зонуванні земель

Дата
2023
Автори
Глущенко Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами виконаної роботи можна зробити такі висновки. 1. Чинна в Україні нормативно-правова база дає змогу розглядати планування територій, акцентуючи на містобудівній, архітектурно-планувальній та поселенській діяльності, з відповідним документаційним забезпеченням. 2. Основним документом, що регулює відносини у сфері територіального планування та містобудування, є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (2011 р.), який визначає три рівні планування: національний, регіональний і локальний. 3. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території АР Крим, областей і районів, на місцевому рівні – шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів територій. Зміст планувальних документів визначається законодавчо, Державними будівельними нормами України і представляється картами і пояснювальними текстами. 4. Нинішня система планування України потребує безперервного процесу її вдосконалення та науково-консультативної підтримки документів, що розробляються. 5. Завдання планування території на регіональному та місцевому рівнях необхідно перемістити у площину корегування генеральних планів із врахуванням специфіки кожного регіону із залученням до їх обговорення окремих територіальних громад, як це відбувається на сьогоднішній день у країнах Європи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Глущенко О. О. Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в зонуванні земель : кваліфікаційна робота бакалавра : 193 Геодезія та землеустрій / Глущенко Олена Олександрівна. - Київ, 2023. - 91 с.