Теорія доведення у цивілістичному процесі

Дата
2017
Автори
Кучер Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному, ґрунтовному, всебічному дослідженню сутності доведення у цивілістичному процесі як науковому об’єднанні нотаріального, цивільного та виконавчого процесів з виділенням притаманних йому елементів (доказів, засобів доказування, доказування, доводів, мотивів тощо). З’ясовано квінтесенцію таких елементів доведення, їх характерні ознаки, кореляційні взаємозв’язки, що дозволило як виробити понятійний апарат досліджуваних елементів, так і виокремити систему доведення з притаманними їй підсистемами: формальна, ментальна, підсумкова, остаточна та перевірочна. Обґрунтовано місце доведення у системі права України як комплексного міжгалузевого інституту. Встановлення передумов доведення стало підставою для формування абсолютно нового рівня його пізнання – теорії з виділенням її компонентів (зміст, методологія, функції, принципи), розкриттям їх інтенції, взаємозв’язків. Розроблено універсальну модель доведення в цивілістичному процесі, яка підлягає застосуванню і в межах окремих його складових. Розкрито специфічні особливості доведення у нотаріальному, цивільному і виконавчому процесах для широкого, повного та адекватного застосування його на практиці. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, зокрема цивільного процесуального, нотаріального та законодавства про виконавче провадження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кучер Т. М. Теорія доведення у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кучер Тетяна Миколаївна. - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання