Прогнозування нафтогазоносності крейда-палеогенових товщ у південно-східному сегменті Скибової зони Карпат в межах ліцензійної ділянки «Гірська» за даними 2D сейсмічних досліджень та буріння

Дата
2023
Автори
Голобородько Валентин Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У період енергетичної кризи, спричиненої російською військовою агресією проти України, що призвело до окупації частини східного нафтогазоносного регіону, активізація геолого розвідувальних робіт в межах західної нафтогазоносної області, в межах Скибової зони Карпат, є шляхом до підтримки енергонезалежності і розвитку її у найближчі роки. Виявлення нових перспективних об’єктів у Скибовій зоні сприяє потенційному нарощуванню ресурсної бази на вуглеводні у найближчі роки. Ключові слова: СКИБОВА ЗОНА, БЕРЕГОВА СКИБА, ОРІВСЬКА СКИБА, ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, ПОКЛАД, КОМПЛЕКС, ГОРИЗОНТ, ПАСТКА, КОЛЕКТОР.
The Hirska area is located in the Skyba zone of the Carpathians within the Berehova and Orivska skybas. The main object of research is the Berehova Skyba, which is overlapped by the Orivska Skyba. The main productive horizons are distributed in the Menelitic, Bystrytska, Vygytska, Maniavska Paleogene and Stryisky deposits of the Cretaceous system. Key words: SKYBA ZONE, BEREHOVA SKYBA, ORIVSKA SKYBA, TECTONIC BLOCK, DEPOSIT, COMPLEX, HORIZON, TRAP, RESERVOIR.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Голобородько В. І. Прогнозування нафтогазоносності крейда-палеогенових товщ у південно-східному сегменті Скибової зони Карпат в межах ліцензійної ділянки «Гірська» за даними 2D сейсмічних досліджень та буріння : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Голобородько Валентин Іванович. - Київ, 2023. - 80 с.