Відтворення діалектизмів та акцентів в українському дубляжі англомовних кінофільмів

Дата
2023
Автори
Іванова Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мистецтво кіно здобуває дедалі більшої популярності, що обумовлено появою великої кількості нових кінострічок щороку, розвитком стрімінгових сервісів і міжнародних кіностудій. Зважаючи на популяризацію міжнародного кінематографу, виникає потреба у розвитку сфери кіноперекладу, яка наразі має значні прогалини у методології, зокрема у систематизації стратегій для відтворення регіональних варіацій мови. Варто зазначити, що ключовою особливістю кіно, яке вирізняє його від літератури, є його багатошаровість, тобто поєднання візуального і акустичного. Це означає, що перекладач кіно має пріоритезувати не лише переклад діалогів персонажів, а ще й брати до уваги те, що відбувається на екрані. Крім того, створення дубляжу вимагає дотримання техніки ліпсику, яка передбачає синхронність озвучування з рухами губ персонажів. Ще однією характерною рисою, яка була досліджена у роботі, є культурний аспект кінематографу, що проявляється не лише в загальній атмосфері кіно, а ще й у мовленнєвих особливостях, прикладами яких є акценти і діалектизми. Акценти і діалектизми, як різновиди регіональних варіацій мови, відіграють ключову роль у творенні персонажів, оскільки розкривають їх походження, соціальний статус і рівень освіченості. Вони також роблять внесок у відтворення культури інших країн і народів, оскільки мають регіональне поширення і етимологію, яка є свідченням історичного минулого, традицій і реалій. Зважаючи на ці особливості, можна зробити висновок, що для перекладача кіно важливим аспектом є передача акцентів і діалектизмів, що можуть розкриватись у незвичній або неправильній вимові, емоційно забарвленій лексиці, використанні застарілих слів або мови зниженого реєстру. Загалом, український дубляж досліджуваних кінострічок можна вважати вдалим, проте у деяких випадках недоліки відтворення акцентів і діалектизмів призводять до надмірної нейтралізації і втрати національного колориту. Особливу увагу варто приділити українському дубляжу кінострічки “Справжня мужність”, у якій використання просторіч гарно відтворює особливості вимови персонажів Дикого Заходу середини 19 сторіччя. Комунікація героїв є живою, регіональні варіації мови відтворені за рахунок мовних одиниць мови перекладу, що звучить природньо і милозвучно у дубляжі. Характерною рисою дубляжу кінострічки “Кривавий діамант” є використання варваризмів та екзотизмів, що добре передають африканський акцент героїв. А у дубляжі фільму “Великий куш” помітним є вживання фразеологізмів і мови зниженого реєстру, що гармонійно вписується у кримінальну атмосферу кінострічки. Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, варто зазначити, що сфера кіноперекладу потребує подальших досліджень, щоб виявити наявні перекладацькі труднощі і знайти шляхи їх вирішення.
Movie translation as an area of translation studies has not yet been thoroughly analyzed and requires further research in order to create a generally accepted methodology, identify typical translation problems, and find proper solutions for them. The title of this Bachelor’s paper is “Rendering dialects and accents in Ukrainian dubbing of English-language films.” Id deals with the general translation strategies and methods as well as correlated issues associated with rendering foreign accents and dialects in Ukrainian dubbing of English-language movies such as “Blood Diamond”, “True Grit”, and “Snatch” were studied. The relevance of the paper is defined by the difficulty of rendering accents and dialects in translation due to their linguistic and cultural specificity and, in most cases, lack of TL equivalents. It is important to note that in order to properly render regional variations of the language, it is not enough to have profound knowledge of both SL and TL, but it is also necessary to be able to use phonetic, lexical, grammatical, and syntactic transformations to convey the speech deviations and cultural aspects of the original, which requires the existence of a significant theoretical base in this area. Despite the fact that more studies are now appearing in the field of film translation, most researchers mainly make a general overview of the linguistic features of film text as a ST, and there is still no clearly formulated and generally accepted methodology for the rendering of accents and dialects. In conclusion, it’s important to note that the dominant translation strategy used for the rendering of accents and dialects is neutralization which, in most cases, causes the complete omission of cultural and historical aspects that the original notions present. It’s important to create a methodology for the translation of regional language variations in order to find ways of expressing them through language units of a TL instead of neutralizing or fully omitting them.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Іванова А. Відтворення діалектизмів та акцентів в українському дубляжі англомовних кінофільмів : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Іванова Анастасія. – Київ, 2023. – 51 с.