Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект

Дата
2017
Автори
Слободянік Марина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено сприйняття української зорової поезії на трьох етапах її розвитку: бароковому (І. Величковський), футуристичному (М. Семенко), сучасному (І. Лучук, М. Мірошниченко, А. Мойсієнко та ін.). Застосовано теорії рецептивної естетики та інтертекстуальності, аргументовано їх поєднання для дослідження сприйняття художнього твору, показано особливості залучення рецептивної естетики і теорії інтертекстуальності до аналізу зорової поезії. Висвітлено особливості художньої природи зорової поезії, доведено зв’язок між етапами її розвитку, а відтак – тяглість традиції зорової поезії в українській літературі. Наголошено на розмежуванні понять «зорова», «курйозна», «конкретна поезія». Розроблено класифікацію зоровопоетичних творів за мірою вияву візуального. Розглянуто знакові особливості зорової поезії, спорідненість її художньої мови з рекламою. Подано аналіз особливостей сприйняття української зорової поезії на кожному етапі її розвитку крізь призму рецептивної естетики та інтертекстуальності. Виявлено тенденції розвитку української зорової поезії та еволюції її сприйняття. Приділено увагу особливостям сприйняття зоровопоетичних творів у позамистецькому дискурсі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Слободянік М. М. Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література / Слободянік Марина Миколаївна. - Київ, 2017. - 26 с.
Зібрання