Вплив соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину

Дата
2020
Автори
Ляшевич Альона Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вивченню впливу соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину. Показано, що у щурів, яких піддавали соціальному стресу істотно змінюється склад холатів жовчі порівняно з тваринами контрольної групи. Виявлено, що в умовах соціального стресу в печінці самців щурів відбуваються метаболічні процеси, які призводять до зміни ліпідного складу жовчі тварин. У гепатоцитах самців щурів переважно пригнічуються процеси, які забезпечують надходження у первинні жовчні канальці стероїдних ліпідних компонентів жовчі. Результати вказують на те, що соціальний стрес істотно пригнічує процеси, які забезпечують синтез, біотрансформацію і транспорт жовчних кислот у жовч, внаслідок чого у печінковому секреті стресованих щурів зростає вміст вільних дигідроксихоланових хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот та у значній кількості виявляються вторинні моногідроксихоланові літохолева і тауролітохолева кислоти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Ляшевич А. М. Вплив соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Ляшевич Альона Михайлівна. - Київ, 2020. - 20 с.
Зібрання