Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції.

Дата
2016
Автори
Тройніч Костянтин Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці комплексної інверсії даних сейсмо та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції.Захищається метод інверсії даних гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції та метод комплексної інверсії даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної теративної реконструкції. У процесі дисертаційного дослідження було розроблено новий методологічний підхід до комплексної інверсії геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей; вдосконалено метод сейсмічної променевої томографії для можливості обробки великих масивів сейсмічних даних; вперше розроблено метод інверсії гравітаційних даних та метод комплексної нверсії даних сейсмо- та гравірозвідки на основі методу одночасної ітеративної еконструкції (SIRT); вперше введено блочну систему лінійних алгебраїчних рівнянь для комплексу гравітаційних та сейсмічних даних, яка дозволяє виконувати комплексну мографічну інверсію з використанням повільності поздовжніх хвиль в якості шуканого араметру. На основі розроблених методів побудовані відповідні алгоритми та програмне забезпечення.Метод був випробуваний на синтетичних та реальних даних. езультати апробації показали готовність використання методу для вирішення наукових та виробничих задач нафтогазової та інженерної геології.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Тройніч К. С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції.: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 – геологічна інформатика / Тройніч Костянтин Сергійович. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання