Концептосфера індустрії краси у китайськомовній рекламі: функціональний та перекладацький аспект

Дата
2023
Автори
Позинич Олена Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження концептосфери індустрії краси має практичне значення у сучасному світі, де засоби та послуги поширюються через рекламні тексти за межами однієї країни. Воно допомагає краще зрозуміти, як певні ідеї сприймаються свідомістю носіїв мови та яким чином впливають на них. Ми виявили, що співвідношення мови та мислення вивчає когнітивна лінгвістика. Аналіз індустрії краси з позицій когнітивної лінгвістики сприяє кращому розумінню тенденцій, які панують у суспільстві. У теоретичній частині нашої кваліфікаційної роботи ми визначили концептосферу як сукупність у свідомості людини концептів, що виражають культурні та національні особливості народу. Було встановлено, що вербалізовані концепти є основою мовної картини світу. Ми порівняли поняття мовної картини світу з концептуальною і дійшли висновку, що концептуальна картина світу є багатшою за мовну, адже вона відображає сукупність вербалізованих та невербалізованих образів. У процесі дослідження ми розглядали рекламу не тільки як основний засіб маркетингової комунікації, а й як джерело для дослідження концептів. Було визначено головну мету реклами, а саме привернення уваги потенційних споживачів. Також ми встановили, основні функції рекламного тексту – комунікативну, спонукальну, економічну, соціально-культурну та естетичну. Другий розділ нашої роботи присвячений дослідженню концептосфери індустрії краси у китайськомовній рекламі. Ми виявили, що найчастіше зустрічаються 10 концептів, а саме краса, природність, біла шкіра, якість, натуральність, баланс, догляд, молодість, інноваційність та універсальність. Ми проаналізували структуру концептосфери індустрії краси і встановили, що до ядерної зони входять концепти баланс (15.34%) та якість (23.28%), до приядерної – природність (14.29%), догляд (13.76%), біла шкіра (7.94%), краса (6.88%) та універсальність (6.88%), до периферійної зони – натуральність (4.76%), молодість (3.70%) та інноваційність (3.17%). Ці концепти належать до мовної картини світу китайців. У третьому розділі ми розглянули особливості перекладу рекламних текстів індустрії краси і виявили, що вони зосереджені на сприйнятті світу того народу, до якого звернені. Під час перекладу ми дотримувалися функціонального підходу, який базується на теорії скопосу, тобто реалізації цілей перекладу. Було визначено основні правила теорії скопосу, а саме: правило скопосу, правило узгодженості та правило істинності. Для того, щоб зробити переклад ефективним ми застосовували перекладацькі трансформації: лексичні, граматичні та лексико-граматичні. Було встановлено, що при перекладі рекламних текстів з китайської мови на українську найчастіше використовуються лексико-граматичні трансформації, серед яких найбільш вживаними є прийоми додавання та опущення. Також ми часто вдавались до лексичних трансформацій, особливо до лексико-семантичних замін: конкретизації, генералізації та модуляції. Найрідше ми застосовували граматичні трансформації, серед яких найбільш частотними були перестановка та граматична заміна. Варто зазначити, що при перекладі рекламних текстів концепти можуть бути збережені, адаптовані до іншої культури або втрачені. Результати дослідження створюють перспективи для подальшого ґрунтовнішого дослідження концептосфери індустрії краси в китайськомовній рекламі, а також для проведення порівняльного аналізу особливостей української та китайської концептосфер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Позинич О. Ю. Концептосфера індустрії краси у китайськомовній рекламі: функціональний та перекладацький аспект : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Позинич Олена Юріївна. – Київ, 2023. – 56 с.