Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів

Дата
2018
Автори
Кулешова Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розроблено препаративні методи синтезу 2-азагетарил-2-(1-R-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з нейтральними та кватернізованими азагетероциклами, а також їх 3-оксо-бензоаналогів. Обговорюються реакції створених сполук з 1,2-бінуклеофілами: гідразинами та гідроксиламіном, та наступна регіоселективна функціоналізація азолів із залученням аміногруп та/або азагетероциклу. Знайдено закономірності перебігу реакцій 2-азагетарил-2-(1-R-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з ДМА ДМФА та запропоновано їх механізм. Синтезований піроло[3,2-c]піридин-6-імін проявляє високу чутливість до донорів водневого зв’язку, що було використано для розробки флюориметричного методу визначення води в ДМСО (межа виявлення 0.068%). 2-Азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрили та їх 3-оксо-бензоаналоги використано для створення: а) стабільних у воді BF2-фіксованих комплексів, що мають Стоксів зсув до 9000 см-1, випромінюють в фіолетово-синьому діапазоні, флюоресцентні в розчині (Ф до 90%) та твердому стані; б) Ni(II), Co(II), Cu(II)-вмісних комплексів, що є носіями позитивного заряду в плівках полімерних композитів; в) cпектрофотометричних зондів на Zn(II) та Сu(II) (межа виявлення 0.4-1.0 мкмоль/л, контрастність реакції Δλ ≥ 70 нм. Ключові слова: гетарилацетонітрили, енаміни, енергія активації, реакція Кнорра, 4-азагетарилпіразоли, кватернізовані азагетероцикли, тетрацикліні азагетероцикли, піроло[3,2-с]піридин, вінамідиновий фрагмент, реакція Сузукі-Міяура, С–Н активація, формілювання, BF2-фіксовані комплекси, спектрофотометричні зонди, фотовольтаїчний ефект.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Кулешова О.О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 органічна хімія / Кулешова Олена Олександрівна. - Київ, 2018. - 25 с.
Зібрання