Методи виявлення мережевих аномалій в IoT системах

Дата
2022
Автори
Мамотенко Сергій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботи, аналіз архітектури систем IoT показав, що до них підключена велика кількість пристроїв, які можуть передавати персональну та конфіденційну інформацію. Для запобігання втрати цієї інформації варто передбачити механізми захисту від мережевих атак. Запропоновано використання методів виявлення аномалій, як підходу до виявлення мережевих атак. Методи виявлення аномалій здатні виявляти атаки невідомих типів і не потребують постійного оновлення баз сигнатур.Серед методів виявлення аномалій було обрано статистичні методи завдяки їх швидкодії та незначним витратам пам'яті. Це дозволяє використовувати їх в пристроях Інтернету речей з обмеженими обчислювальним потужностями. Виявлено недолік статистичних методів, пов’язаний з заданням порогового значення, що ускладнює їх використання в умовах ІоТ. Був запропонований альтернативний метод – використання штучних нейронних мереж.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Мамотенко С. Методи виявлення мережевих аномалій в IoT системах : дипломна робота магістра : 123 Комп’ютерна інженерія / Мамотенко Сергій. – Київ, 2022. – 41 с.