Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів

Дата
2017
Автори
Шаповал Олена Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене криміналістичне дослідження дозволило вирішити наукову задачу – сформулювати теоретичні засади та практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів. Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення, зокрема: шляхами вирішення проблемних аспектів у сфері розробки криміналістичних методик та забезпечення ними практичних працівників є такі: систематичне проведення науково-практичних заходів із залученням провідних науковців та практиків, які спеціалізуються на розслідуваннях економічних злочинів, їх заохочення до активної участі у таких заходах; обрання об’єктом обговорення на таких заходах практичних проблем розслідування економічних злочинів; створення інформаційної бази наукових даних з проблем розслідування економічних злочинів; запровадження практики обов’язкової апробації результатів дисертаційних досліджень у вигляді методичних рекомендацій практичним працівникам з розслідування економічних злочинів; забезпечення науково-практичною літературою з розслідування економічних злочинів практичних працівників та ін. Перспективними напрямами методико-криміналістичнного забезпечення розслідування економічних злочинів є формування: загальної міжвидової комплексної методики розслідування економічних злочинів, яка включатиме в себе відповідно до встановлених видів економічних злочинів всі кримінальні правопорушення економічної спрямованості; спеціальних комплексних групових методик розслідування окремих груп економічних злочинів; видових та особливих (окремих) методик розслідування економічних злочинів за видом злочину, передбаченим в особливій частині КК України (методика розслідування ухилення від сплати податків, зайняття гральним бізнесом, доведення до банкрутства тощо) або за певними підставами (ознаками), визначеними в КК України щодо окремого виду злочину (внесення в звітність банку, яка подається до Фонду гарантування вкладів, завідомо неправдивих відомостей; умисне пошкодження або знищення бази даних про вкладників (ст. 220-1 КК України)); позавидових методик розслідування економічних злочинів, сформованих за певними ознаками (вчинених організованими злочинними групами; на транскордонному рівні; з використанням мережі Інтернет; з використанням міжнародних платіжних систем тощо).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
26 Цивільна безпека , 262 Правоохоронна діяльність
Бібліографічний опис
Шаповал О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Шаповал Олена Вікторівна. - Київ, 2017. – 209 с.
Зібрання