Параметрична оптимiзацiя пучка траєкторiй з негладким критерiєм якостi

Дата
2020
Автори
Войтенко Сергiй Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Випускна квалiфiкацiйна робота магiстра присвячена створенню алгоритмiв параметричної оптимiзацiї пучка траєкторiй з функцiоналом типу максимуму. Розглянуто задачi параметричної оптимiзацiї пучка траєкторiй з рiзними типами критерiїв якостi. Створено алгоритми i вiдповiдну програму, що розв’язує задачу параметричної оптимiзацiї пучка траєкторiй з критерiєм якостi типу максимуму за початковими умовами вiд термiнального функцiоналу на розв’язках лiнiйної системи за допомогою алгоритмiв.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Войтенко С. М. Параметрична оптимiзацiя пучка траєкторiй з негладким критерiєм якостi : випускна квалiфiкацiйна робота ... магістра : 113 Прикладна математика / Войтенко Сергiй Миколайович. - Київ, 2020. - 53 с.