Господарсько-правове регулювання перестрахової діяльності

Дата
2017
Автори
Войцеховська Ірина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою комплексному дослідженню питань господарсько-правового регулювання перестрахової діяльності. У дисертаційній роботі розкрито економіко-правову природу перестрахування, визначено ознаки та поняття перестрахової діяльності як окремого та особливого виду підприємництва, а також встановлено спеціальні принципи її провадження. Особливу увагу акцентовано на розмежування страхової та перестрахової діяльності. Проаналізовано особливості джерел правового регулювання перестрахової діяльності та сформовано їх систему. Також виявлено особливості та проблеми правового статусу професійних учасників перестрахової діяльності (перестраховиків-резидентів, перестраховиків-нерезидентів, філій перестраховиків-нерезидентів, об’єднань перестраховиків та перестрахових брокерів). Крім того, визначено особливості державного регулювання та саморегулювання перестрахової діяльності, а також нагляду за її здійсненням.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Войцеховська І. М. Господарсько-правове регулювання перестрахової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Войцеховська Ірина Михайлівна. – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання