Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію

Дата
2016
Автори
Андрусенко Дмитро Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів фототермоакустичного перетворення в структурах з шарами нанокомпозитних систем на основі поруватого кремнію, зокрема, у вільних шарах мезопористого кремнію, шаруватих структурах «поруватий кремній / монокристалічна підкладка» та в композитах «поруватий кремній – рідина» (ПКР). Із застосуванням комплексу фотоакустичних методів (газомікрофонних та п’єзоелектричного) проведено вимірювання та порівняння між собою значень коефіцієнтів теплопровідності шарів поруватого кремнію з інкорпорованими в пори рідкими наповнювачами та без них. Величина приросту коефіцієнтів теплопровідності в результаті заповнення пор рідиною вказує на формування значної долі теплового опору мезопористого кремнію міжкристалітними тепловими контактами. Розроблено моделі формування фотоакустичного відгуку в багатошарових структурах зразок/п’єзоперетворювач: для двошарових структур отримано аналітичні вирази для частотних залежностей параметрів сигналу фотоакустичного відгуку; для багатошарових, включно зі структурами типу ПКР проведено чисельний розрахунок форми сигналу фотоакустичного відгуку. Збільшення величини ефективних коефіцієнтів теплового розширення ПКР до двох порядків та наявність екстремумів у формі сигналу ФА відгуку пов’язано з термоіндукованими тисками рідини в порах та процесами їх релаксації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Андрусенко Д. А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 – фізика твердого тіла. / Андрусенко Дмитро Анатолійович. - Київ, 2016. 22 с.
Зібрання