Особливості сприймання молоддю іміджу сучасних українських політиків

Дата
2021
Автори
Баглай Ілля Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті теоретико-методологічного огляду літератури з теми політичного іміджу розроблено емпіричне дослідження сприймання іміджу політичних лідерів представниками української молоді. У роботі проведено аналіз та систематизовано теоретико-методологічні підходи вивчення політичного іміджу. На основі проведеного аналізу підготовлено дизайн емпіричного дослідження особливостей сприймання іміджу сучасних українських політиків, визначено провідні характеристики політичного іміджу, які є найбільш значущими для молоді, організовано та проведено таке дослідження; Визначено відмінності у ставленні до політиків в залежності від образів, що їх репрезентують на основі отриманих емпіричних даних. Розроблено рекомендації щодо формування іміджу українських політиків. В ході дослідження виявилася і підтвердилася важливість повноти, несуперечливості іміджу політика. Для активної і успішної політичної діяльності і взаємодії з молоддю політик не може спиратися на обмежені, тим більше застарілі і непопулярні серед молоді ділові характеристики. Для здійснення такої діяльності політику необхідно в першу чергу утворити повноцінний позитивний образ, що буде стосуватися різних структурних елементів іміджу. Підтвердився факт активності участі молоді в політичному житті. Біля 80% молодих людей України, за результатами дослідження, цікавляться політичними новинами і положенням в країні. Ця обставина робить помилковою уникнення роботи деяких політиків в напрямку покращення свого іміджу для молоді, адже молоде населення є найбільш активною верствою суспільства і вже може голосувати. При формуванні іміджу слід розуміти, що для ефективної підтримки серед молоді необхідно відповідати цілісному позитивному образу політика, що є привабливим для молоді – компетентний, патріотичний, чесний та активний (діяльний). Відсутність однієї з характеристик може компенсуватися яскраво вираженими іншими. Вплив візуальних образів на сприймання портретних характеристик політиків характеризується як слабкий. Однак, при дослідженні емоційної сторони сприймання, вираження таких ознак при пред’явленні емоційного образу має тенденцію до збільшення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Баглай І. О. Особливості сприймання молоддю іміджу сучасних українських політиків : дипломна робота : 053 Психологія / Баглай Ілля Олександрович. - Київ, 2021. – 106 с.