Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації

Дата
2017
Автори
Незабитовський Георгій Вадимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене виявленню логіко-методологічних засад евристики. Обґрунтовано концепцію застосування евристичних методів для побудови, аналізу та удосконалення наукової аргументації. Визначено передумови формування сучасної евристики, за допомогою системного аналізу виокремлено основні аспекти тлумачення поняття «евристика». Уточнено поняття евристичної аргументації, з’ясовано основні її складові. Встановлюються можливості евристики як формального інструменту та як неформальної методології наукової аргументації і визначаються основні її риси. На підставі компаративного аналізу логіки та евристики в дисертаційній роботі зазначається, що існує щільний зв’язок між евристикою та різноманітними напрямками логічних досліджень і обґрунтовується підхід про можливість включення евристики до дисциплін логічного циклу. У дослідженні демонструються різноманітні евристичні методи, які розширюють можливості наукової аргументації, дозволяючи вченому більш обґрунтовано та переконливо подавати свої ідеї науковій спільноті. Зазначається, що інтеграція евристичних методів в аргументацію дозволяють говорити про особливий її вид – евристичну аргументацію, яка є застосовною в умовах невизначеності, коли звичайна аргументація є неефективною через брак інформації, потрібної для її побудови та реалізації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Незабитовський Г. В. Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 – логіка/ Незабитовський Георгій Вадимович. - Київ, 2017. – 21 с.
Зібрання