Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання

Дата
2017
Автори
Омельчук Ігор Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню передумов становлення, функціювання, меж застосування та ціннісного статусу плюралістичного підходу в науковому пізнанні. Проаналізовано теоретико-методологічні засади осмислення процесу актуалізації ідеї плюралізму в науці. Відображено труднощі та неоднозначність цього процесу, реконструйовано історико-філософські та інтранаукові витоки проблеми плюралізму. Обґрунтовано науковий статус плюралістичного підходу. Проаналізовано смислове різноманіття тлумачень і специфіку вживання поняття “плюралізм” у філософсько-методологічному дискурсі. Розкрито особливості актуалізації плюралістичного підходу в межах некласичної раціональності. Здійснено спробу плюралістичної інтерпретації принципу додатковості. Розкрито важливу роль плюралістичного підходу в новітній філософії науки. Засвідчено зв’язок плюралізму з новими темами у філософії науки та перспективи застосування плюралістичного підходу в сучасному науковому дискурсі. Виявлено кореляцію плюралізму з феноменом толерантності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Омельчук І. В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання: автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 – філософія науки / Омельчук Ігор Валентинович. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання