Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов'ї

Дата
2017
Автори
Маляренко Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації обґрунтовано, розроблено та реалізовано на прикладі Північного Приазов’я методику геоінформаційного моделювання регіональної екомережі для структурно багатоманітних і істотно антропізованих регіонів.Обґрунтовано концептуальні підвалини математично-геоінформаційного моделювання регіонально-специфічної екологічної мережі. При цьому запропоновано формалізовані способи структурування регіону моделювання екомережі з його вихідним поділом на (квазі)природну, природно-антропогенну й антропогенну структури та їхнім подальшим диференціюванням на субструктури й модельним задаванням динаміки цих субструктур. Розроблено алгоритм моделювання регіонально-специфічної екомережі, який містить низку критеріально обумовлених операцій, реалізацію яких спрямовано на послідовне (поетапне) створення, узгодження й трансформацію визначених модельних структур регіону моделювання екомережі з одночасним створенням й інформаційним насиченням відповідних зазначеним структурам блоків електронної бази даних (ЕБД) “Екомережа регіону”.Удосконалено класифікації регіональних екомережних ядер і коридорів, розроблено класифікацію буферних зон цих елементів екомережі, запропоновано модифіковану класифікаційну схему критеріїв ідентифікації та рівня стійкості, надійності і ефективності функціонування екомережі, що моделюється, а також систематизовано та визначено набір показників, прийнятних для параметризації вищезазначених критеріїв в умовах значної антропізації досліджуваного регіону. Сформульовано основні вихідні принципи та особливості геоінформаційного моделювання регіонально-специфічної екомережі та визначено вихідний набір джерел формування електронної бази даних, застосовних для такого моделювання. Це дозволило, по-перше, промаркувати межі Північного Приазов'я як регіону дослідження, насамперед за фізико-географічним принципом, а по-друге – сформувати сучасний геоінформаційний базис, зокрема із створенням цифрової ландшафтної карти, і комплексно охарактеризувати зазначений регіон з аналізом його структур, що засвідчило репрезентативність цього регіону для поставлених модельних завдань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов'ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів / Маляренко Олександр Сергійович. - Київ, 2017. – 231 с.
Зібрання