Соціальна адаптація та інтеграція українців, які перебувають за кордоном

Дата
2023
Автори
Саргунс Єва Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження розглядає способи відображення проблеми статусу переселенців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту. Завдяки виконанню різноманітних завдань, зокрема сприянню становленню інституту захисту їхніх прав, розгляду внутрішньої міграції із зон бойових дій, виявлення проблем біженців та аналізу соціологічного опитування щодо намірів українців щодо їхнього перебування за кордоном, було сформульовано наступні висновки. По-перше, важливе значення має просування інституту захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту. Ця інституційна структура відіграє життєво важливу роль у забезпеченні належного захисту їхніх прав, наданні правової підтримки та сприянні їх інтеграції в приймаючі суспільства. По-друге, аналіз пролив світло на проблеми, з якими стикаються біженці, такі як мовні бар’єри, труднощі з працевлаштуванням та психологічні травми внаслідок переміщення та конфлікту. Визнання та вирішення цих проблем є важливими для надання ефективної підтримки та покращення загального добробуту біженців. Дослідження сприяло глибшому розумінню відображення проблеми статусу біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту. Сприяючи створенню інституту захисту їхніх прав, розглядаючи внутрішню міграцію, визначаючи проблеми біженців та аналізуючи наміри українців залишатися за кордоном, політики та зацікавлені сторони можуть розробити більш цілеспрямовані та ефективні заходи для вирішення цих проблем і підвищення добробуту та соціального захисту населення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Саргунс Є. В. Соціальна адаптація та інтеграція українців, які перебувають за кордоном : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Саргунс Єва Вадимівна. - Київ, 2023. - 46 с.