Позаурочна та позакласна робота зі школярами з географії

Дата
2021
Автори
Степаненко Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто форми організаційної позакласної роботи з географії, а саме втілення їх у освітянській теорії і шкільній практиці, також основні методи позашкільної роботи з географії і методи їх практичного застосування. У сьогоденні географічні знання пояснюються і викладаються учням у навчальних закладах в різноманітних аспектах. А вимога забезпечення різностороннього та гармонійного розвитку учнів відповідає головній ідеї виховання, що об’єднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Важливість позашкільної роботи з предмету географії в навчально-виховному процесі загальноосвітньому закладі увесь час зростає, бо успіх навчального процесу багато в чому залежить не тільки від вибору ефективних методик і форм навчання в школі на уроці, також і від вміння організувати позакласну роботу з предмету. Сьогоднішньому поколінню школярів необхідно акцентувати увагу на краєзнавчій частині географії. Бо саме поняття «краєзнавство» діти повинні сприймати не виключно як вид необхідної діяльності, направлений на те, щоб свій рідний край досліджувати. Краєзнавство повинно сприйматися учнями в більш глибокому, розкритому розумінні, а саме — дослідженя рідного краю, постійна участь в захисті і перетворенні оточуючої їх природи, надавати допомогу міському виробництву, сформовувати в малих громадянах країни відчуття серйозного відношення до навколишньої природи. Таке відношення формуєтьсяється у навчальному закладі тільки під час проходження курсу географії, а максимально саме під час влаштування позакласних та позаурочних заходів з географії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта
Бібліографічний опис
Степаненко О. Позаурочна та позакласна робота зі школярами з географії : кваліфікаційна робота бакалавра : 014 Середня освіта / Степаненко Олександр. - Київ, 2021. - 47 с.