Процедури забезпечення кібергігієни в навчальних закладах

Дата
2023
Автори
Жогло Роман Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті аналізу літератури, законодавчої бази, стану кібергігієни в Україні та навчальних закладах, визначено групи злочинців, які полюють на певного роду дані користувачів ,було поділено учнів на певні групи, залежно від загроз на кожному етапі їх навчання, розглянуто поглиблено аспекти їхньою кібергігієни такі як: безпечне використання паролів, безпека особистої інформації, безпечне переглядання Інтернету, усвідомлення небезпек онлайн, етика онлайн-поведінки, безпека соціальних мереж, безпека електронної пошти, інформаційна безпека, кіберзнущання та кібербулінг, кібербезпека та конфіденційність, «камфектінг», соціальна інженерія, незахищені мережі інтернету, цифровий слід, недбале ставлення до дозволів програм та політик безпеки програм. В результаті пройдених раніше етапів було сформовано анкету розвитку, на основі проведених раніше опитувань. Було розглянуто результати опитування і визначено позитивні моменти і недоліки кібербезпеки груп учнів навчальних закладів. В результаті проведення анкетування учнів навчальних були розглянуті і досліджені сильні сторони та обмеження методу анкетування, проаналізовані основні небезпеки учням навчальних закладів, можливі майбутні дослідження в даній галузі, сформовано рекомендації учням щодо кібергігієни. Ключові слова: кібербезпека, кібергігієна, фішинг, кіберзагрози.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Жогло Р. Ю. Процедури забезпечення кібергігієни в навчальних закладах : пояснювальна записка кваліфікаційної роботи : 125 Кібербезпека / Жогло Роман Юрійович. - Київ, 2023. - 56 с.