Засоби стигматизації в сучасних українських медіа

Дата
2016
Автори
Смирнова Марія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В основі дисертації лежить визначення засобів і тенденцій стигматизації в сучасних мас-медіа, шляхів їх попередження та усунення за допомогою дестигматизаційних процесів. У роботі здійснено аналіз основних підходів до вивчення процесу стигматизації; досліджено взаємозв’язок комунікаційних процесів та стигматизації як соціально-психологічного явища; запропоновано схеми стигматизації як комунікаційного процесу на суспільному та індивідуальному рівнях; з’ясовано причини виникнення стигматизації в мас-медіа; класифіковано й проаналізовано типи стигм та виділено десять видів стигматизації в сучасних медіа. За допомогою контент-аналізу текстів рейтингових друкованих та онлайн-видань зроблено аналіз вітчизняного медіапростору та виявлено тенденції існування стигматизації; з’ясовано емоційний вплив стигм на аудиторію мас-медіа за допомогою онлайн-анкетування; запропоновано шляхи оптимізації розвитку сучасних мас-медіа за умов поширення дестигматизаційних процесів. Ключові слова: дестигматизація, дискримінація, комунікаційні процеси, мас-медіа, негативні ярлики, соціальні комунікації, стереотипи, стигма, стигматизація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Смирнова М. В. Засоби стигматизації в сучасних українських медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Смирнова Марія Валеріївна. - Київ, 2016. - 18 с.
Зібрання