Міф та його прояви у сучасному суспільстві. Ідеологічна складова міфу

Дата
2021
Автори
Зуй Руслан Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Уданій роботі було проведено дослідження проблеми міфу та його проявів у сучасному світі. Це дозволило сформулювати наступні висновки. Міф є феноменом культури і її особливим типом, а також важливою складовою людського світосприйняття Дослідники одностайно констатують імперативне значення міфу для культури, адже будучи її основою, він певним чином здатний структурувати світ і задавати специфічну «сітку бачення», що обумовлює уявлення про принципи причинності, простору і часу, типах класифікації і способах ідентифікації в рамках конкретно-історичного світосприйняття. Різні типи міфу не тільки по-різному структурують світ залежно від типу соціальності, в якому вони існують, але й адаптують його до людини певного суспільства, забезпечуючи специфіку світосприйняття певного типу соціальності. Безпосередній зв'язок міфу з типом світосприйняття і типом соціальності простежується завдяки його присутності в будь-якому типі світосприйняття, а також певній залежності останнього від базисного міфу і специфіки, характерних для суспільства соціальних форм, де домінує даний тип світосприйняття. Розвиток масової культури і помножені на філософію постмодерну технології маніпуляції створюють сприятливе середовище для соціальної міфотворчості. Щодо сучасних міфів, то можна говорити про латентну і активну фази їх функціонування. Під час своєї активної фази міф стає домінантою суспільства, розширюючи свій вплив до розмірів всього суспільства або на більшу його частину. Коли громадські очікування змінюються, міф втрачає свою колишню «славу», поступаючись місцем іншій ідеологічній моделі і різко скорочуючи число своїх прихильників. Для консолідації культурної та соціальної спільнот України необхідним є створення нових національних міфів, які б говорили про той ідеальний образ нації, до якого треба прагнути. Отже, ефективним механізмом конструювання політичного простору є політичні міфи, за їх допомогою здійснюється формування моделей поведінки, оптимальних для влади, суспільно-політичного клімату, зміцнення адекватних настроїв, стереотипів свідомості, цінностей (етатизм, справедливість, патерналістські настрої).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Зуй Р. О. Міф та його прояви у сучасному суспільстві. Ідеологічна складова міфу : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Зуй Руслан Олексійович. - Київ, 2021. – 63 с.