Вебзастосунок для публікації кваліфікаційних робіт

Дата
2023
Автори
Юркевич Богдан Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є архіви наукових публікацій. Предметом дослідження є веб-орієнтовані системи формування архівів наукових публікацій. Метою роботи є проектування та розробка вебзастосунку для публікації кваліфікаційних робіт. Методи розроблення: комп’ютерне моделювання, комп’ютерне програмування, низхідний метод розробки, аналіз та синтез. Інструменти розроблення: інтегроване середовище розробки IntelliJ Idea, Spring Framework, мова програмування Java, Thymeleaf, Hibernate та реляційна СУБД MySQL . Результати роботи: в роботі було проаналізовано різні системи для публікації наукових робіт, була спроектована та розроблена універсальна система для публікації студентських кваліфікаційних робіт, була спроектована база даних, після цього був спроектований та розроблений веб-застосунок. Це рішення дозволяє користувачам ділитися, публікувати та читати наукові роботи. Ключові слова: ВЕБЗАСТОСУНОК, НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ, ПУБЛІКАЦІЯ, JAVA, MAVEN, MVC, SPRING FRAMEWORK, THYMELEAF, БАЗА ДАНИХ, MYSQL DATABASE.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Юркевич Б. М. Вебзастосунок для публікації кваліфікаційних робіт : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Юркевич Богдан Михайлович. - Київ, 2023. - 60 с.