Технологія створення рекламної кампанії напрямів підготовки закладу вищої освіти

Дата
2022
Автори
Коротін Денис Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У процесі роботи розглянуто систему DSP, яка наглядно дала змогу побачити, як автоматизована система полегшує процеси відбору. За результатами моделювання застосування платформ продажу та купівлі рекламного трафіка з’ясовано, що такий підхід дає змогу повністю замінити людську роботу і розміщувати рекламу лише для вузько заданого направлення контингенту (за допомогою блоку Validator). Автором надано рекомендації щодо удосконалення стану рекламного бізнесу у вигляді зведення усіх процесів продажу, купівлі та менеджменту реклами в одну автоматизовану систему. Визначено, що з метою підвищення ефективності систем DSP платформ, доцільно створити автоматизований процес набору абітурієнтів. Виходячи з отриманих результатів зроблено висновок, що у XXI сторіччі вкрай необхідно впроваджувати системи DSP, SSP та Exchange. Відсутність таких систем зобов’язує університети витрачати на рекламу велику кількість фізичної та матеріальної ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Коротін Д. С. Технологія створення рекламної кампанії напрямів підготовки закладу вищої освіти : випускна кваліфікаційна магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Коротін Денис Сергійович. - Київ, 2022. - 62 с.