Вплив особистісного рівня культури на соціальну адаптацію молоді

Дата
2022
Автори
Іванов Матвій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В цьому дослідженні визначення культури, розглядається, як системоутворюючий елемент соціальної дійсності, як певний стандарт поведінки, навколо якого формується певна спільнота, і на потреби якої ця культура і спрямована. Саме цей вимір культури досліджено за допомогою психологічного інструментарію. Культурний інтелект, у свою чергу, можна визначити через включеність людини в культуру суспільства і засвоєння нею культури не лише як нормативно-регулятивної категорії, а й як можливості до самоактуалізації. Рівень культури особистості прямо впливає на її соціальну адаптацію. Досліджувані з високим рівнем особистісної культури частіше мали характеристики соціально адаптованої людини. В першу чергу це виявляється через особистісні характеристики, які впливають на комунікацію та самооцінку індивіда. По-друге, чим вищій рівень особистісної культури, тим більшою кількістю стратегій поведінки в різних соціальних ситуаціях володіє людина, що прямо впливає на можливість адаптації в різних соціальних умовах. В ході дослідження впливу батьківського стилю виховання на особистісний культурний рівень зроблено висновок, що в групі людей з високим рівнем особистісної культури найпопулярнішими стилями виховання є авторитпрний та ліберальний, а це свідчить про те, що батьківська теплота та батьківський контроль на помірному рівні допомагають виховати високий рівень особистісної культури, на відміну від надмірного схвалення дій дитини або надмірного контролю у вихованні дитини. Також можна стверджувати, що через вплив батьківського виховання на культурний рівень особистості стиль батьківського виховання також може мати позитивний або негативний вплив на соціальну адаптацію індивіда.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Іванов М. О. Вплив особистісного рівня культури на соціальну адаптацію молоді : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Іванов Матвій Олександрович. - Київ, 2022. – 76 с.