Векторизація растрових зображень з використанням комп’ютерного зору

Дата
2022
Автори
Сітко Денис Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході проведення науково-дослідної роботи було досліджено методи цифрової обробки зображень та комп’ютерного зору з метою розробки системи векторизації растрових зображень. Для виконання поставленої задачі було досліджено та реалізовано алгоритми виділення контурів зображення та пошуку ліній. В ході реалізації алгоритму Хафа для пошуку ліній було виділено його недоліки, розроблено власний підхід його вдосконалення. Розроблене програмне забезпечення має потенціал до масштабування через наявність гнучкої об’єктно орієнтованої архітектури. Наразі є можливість векторизації растру через пошук ліній, хоча існують варіації того ж алгоритму Хафа для пошуку більш складних геометричних примітив: прямокутників, еліпсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Сітко Д. О. Векторизація растрових зображень з використанням комп’ютерного зору : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 122 Комп’ютерні науки / Сітко Денис Олегович. - Київ, 2022. – 46 с.