Аналіз проліферативного статусу новоутворень молочної залози у пацієнток із різним клінічним профілем

Дата
2023
Автори
Козловська Катерина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи проведено морфологічне дослідження зразків операційного матеріалу РМЗ. Визначено молекулярні підтипи зразків тканини у вибірці відповідно до значень експресії ER, PR та HER2/neu. Продемонстровано зростання проліферативного потенціалу новоутворень молочної залози із зменшенням ступенем диференціювання, та у новоутворень більш агресивних (HER2 позитивного та Базального) молекулярних підтипів, а також із експресією HER2/neu. Виявлено зменшення проліферативної активності новоутворень в пухлинах, в яких фіксувалася позитивна експресія ER та PR. Показано зменшення рівня експресії гену МКІ67 на рівні білка із віком хворих, та з збільшенням кількості пологів. Не виявлено залежності між рівнем експресії Кі-67 та розміром новоутворень, статусом ураження регіонарних лімфатичних вузлів, кількістю абортів а також менопаузальним статусом. Для валідації те перевірки отриманих статистичних результатів проведено біоінформатичний аналіз експресії Кі-67 в зразках РМЗ в залежності від досліджуваних клініко-патологічних характеристик. Виявлено вищі показники безрецидивної та загальної виживаності у пацієнтів із низькими рівнями експресії Кі-67.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Козловська К. І. Аналіз проліферативного статусу новоутворень молочної залози у пацієнток із різним клінічним профілем : кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Козловська Катерина Ігорівна. - Київ, 2023. - 45 с. »