Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні

Дата
2018
Автори
Тарасюк Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячено розв’язанню проблеми формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні на базі ескізного будівельного проекту як вербально-візуального комплексу. У роботі конкретизовано поняття «англомовна лексико-граматична компетентність майбутніх інженерів-будівельників у читанні», схарактеризовано її компонентний склад, визначено теоретичні передумови її формування, описано ескізний будівельний проект як вербально-візуальний комплекс. Удосконалено критерії відбору навчального матеріалу, розроблено модель організації навчання для формування англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні,обґрунтовано та створено підсистему вправ, спрямовану на формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні. Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході експериментального навчання. Запропоновані методичні рекомендації щодо організації процесу навчання для формування зазначеної компетентності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Тарасюк Н. М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Тарасюк Наталія Миколаївна. - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання