Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду

Дата
2018
Автори
Варченко Вікторія Вячеславіфвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню електрохімічних властивостей лікарських речовин, похідних індолу - вінпоцетину, ондансетрону і тропісетрону на немодифікованих вугільно-пастових електродах, а також способам модифікації цих електродів для покращення їх характеристик. Встановлено, що усі вивчені сполуки необоротно окиснюються при високих анодних потенціалах з перенесенням одного електрону. З використанням циклічної вольтамперометрії встановлено вплив швидкості розгортки і рН на електрохімічні властивості цих речовин. Запропоновано новий спосіб виготовлення частково блокованих електродів, який включає уведення каліксаренів до пасти вугільно-пастового електрода. Виявилося, що найбільш ефективно блокує поверхню електроду п-трет-бутилкалікс[6]арен. Для усіх досліджуваних речовин були підібрані оптимальні умови їх визначення у модельних розчинах: підібрано оптимальний склад вугільно-пастових електродів, фоновий електроліт і режим здійснення вольтамперометричних вимірів. Розроблено методику визначення ондансетрону в сечі людини і методики визначення вінпоцетину, ондансетрону і тропісетрону у промивних розчинах при очищенні фармацевтичного обладнання. Ключові слова : вінпоцетин, тропісетрон, ондансетрон, вугільно-пастовий електрод, каліксарени, наночастинки, внутрішнє модифікування, циклічна вольтамперометрія, диференційна імпульсна вольтамперометрія
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Варченко В. В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 Аналітична хімія / Варченко Вікторія Вячеславіфвна. - Київ, 2018. - 26 с.
Зібрання