Динаміка сприймання особистості викладача студентами ЗВО протягом навчання

Дата
2021
Автори
Карнаух Владислав Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В основі дослідження було сформульовано гіпотезу про те, що уявлення та оцінка складових образу ідеального педагога студентами у процесі навчання у закладі вищої освіти зазнають певних змін та схильні до динаміки. Робота полягала у вивченні відмінностей у сприйманні та розумінні студентами викладачів між 1 та 4 курсами навчання та обґрунтуванні умов оптимізації взаємин викладача і студента як чинника становлення особистості здобувача вищої освіти. Експериментальне дослідження, проведене в даній науковій роботі, показує, що студенти першого курсу високо оцінюють такі якості викладачів ВУЗу, як вміння пояснити і донести матеріал, викликати інтерес до свого предмету (тобто педагогічні та інтелектуальні складові), і такі психологічні та особистісні характеристики, як тактовність і повагу до студентів, вміння заручитися підтримкою. Вага це розуміється студентами як ступінь відповідності соціальної ролі «викладач Вузу». Характеристики, стереотипів, з якими асоціюється ідеальний викладач у студентів першого курсу - це корисність, потрібність, бажаність і важливість. Важливе значення має зовнішній імідж і привабливість - «краса». Ідеальний викладач в студентів четвертого курсу сприймається як «потрібний» (в сенсі необхідності і неминучості), проте всі інші характеристики оцінюється ближче до таких полюсів, як небажаний, негарний, не добрий, поганий. Необхідно відзначити, що оцінки ближче до середнього значення шкал, що говорить про байдужість до образу. Таким чином, гіпотеза про те, що сприйняття образу ідеального викладача студентами першого і четвертого курсу має свої особливості і залежить від педагогічних, інтелектуальних і комунікативних складових професійної майстерності викладача, підтверджується. Результати змістовного аналізу дозволяють сконструювати портрет ідеального, на думку сучасних студентів, викладача. Він постає перед ними не тільки як джерело інформації, а, перш за все, як особистість з певними рисами характеру і особливостями поведінки. Він повинен бути добрим, справедливим, активним, чесним, урівноваженим, володіти високим рівнем інтелекту, бути професіоналом своєї справи. Важливим для студентів виявилося і оформлення зовнішнього вигляду: вміння стежити за собою, бути акуратним і сучасно одягненим, мати свій стиль і т. д.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Карнаух В. В. Динаміка сприймання особистості викладача студентами ЗВО протягом навчання : дипломна робота бакалавра : 053 Психологія / Карнаух Владислав Віталійович. - Київ, 2021. – 92 с.