Готовність старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку

Дата
2021
Автори
Євчик Ольга Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження : вивчити та емпірично дослідити готовність старшокласників до волонтерства. В ході виконання дослідження проаналізовано основні засади розвитку волонтерства та визначено компоненти готовності до волонтерської діяльності та описано психологічні особливості старшокласників. Здійснено емпіричне дослідження готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку. Розроблено програму формування готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку. Проаналізовано ефективність запропонованої програми формування готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку. Метою формувального експерименту було запропонувати програму розвитку якостей, які сприяють готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку. Програма розвитку готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку реалізовувалася через систему тренінгових занять. Обрання тренінгу як методу розвитку готовності старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку зумовлено його розвивально-корекційними можливостями. Реалізація тренінгових технологій для розвитку готовності старшокласників до волонтерства передбачає виконання наступних завдань: розвиток комунікативних здібностей; розвиток навичок конструктивного спілкування; розвиток вміння висловлювати свою думку та її обґрунтовувати; розвиток вміння аналізувати складні ситуації, а також вміти виокремлювати головні та другорядні причини їхнього виникнення, знаходити засоби та способи їхнього вирішення; розвиток альтруїстичної спрямованості; розвиток емпатійних здібностей. Отримані результати контрольного дослідження свідчать про ефективність програми розвитку готовності до волонтерства з людьми похилого віку. Ключові слова : волонтерство, люди похилого віку, старшокласники, емпатійні здібності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Євчик О. О. Готовність старшокласників до волонтерства з людьми похилого віку : дипломна робота бакалавра : 231 Соціальна робота / Євчик Ольга Олегівна. - Київ, 2021. - 84 с.