Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект)

Дата
2016
Автори
Заплетнюк Максим Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню формування громадянського суспільства в Україні у період 1990-х років. У дослідженні обґрунтовані висунуті автором висновки, щодо наслідків відновлення української державності та її впливу на формування громадянської свідомості. Надано комплексний аналіз процесу формування громадянського суспільства України протягом останніх років ХХ століття і осмислення результатів проведених реформ.На основі широкого кола архівних джерел було комплексно висвітлено та проаналізовано процес формування українського громадянського суспільства впродовж 1990-х років, визначено роль національно-демократичних партій, рухів та громадських об’єднань не лише у процесі суверенізації, а й у процесі формування громадянського суспільства. Було проаналізовано вплив економічних чинників на формування «середнього» класу, як опори потужного громадянського суспільства, а також роль економічних інтересів представників різних верств українства на формування громадянської ідентичності. На підставі дослідження джерел було оцінено обґрунтованість та зміст заходів керівництва держави у справі формування громадянського суспільства, а також визначено ступінь зовнішньополітичних впливів на цей складний процес.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Заплетнюк М. А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Заплетнюк Максим Андрійович. . - Київ, 2016 – 20 с.
Зібрання