Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового

Дата
2016
Автори
Шелестова Юлія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першою спробою комплексного вивчення різноаспектних зв’язків творчості П. Глазового з українською сміховою культурою. Основними шляхами художньої рецепції сміхової культури в доробку автора визначено: засвоєння та переосмислення анекдоту як популярної форми сміхової культури ХХ ст. і трансформацію бурлескної концепції світосприйняття. У дисертації уточнено визначення поняття «сміхова культура», її структури, форми та особливості взаємодії з літературою; з’ясовано типологічні ознаки української сміхової культури. Розглянуто шляхи формування світогляду та літературно-естетичного кредо П. Глазового, простежено витоки гумористично-сатиричної стратегії подвійного кодування, здійснено порівняльний аналіз народних анекдотів та гуморесок письменника. Виявлено особливості авторської майстерності в процесі трансформації сюжетів, образів, мотивів, художніх засобів гумористично-сатиричних народнопоетичних форм. Проаналізовано характер трансформації бурлескної ідейно-естетичної системи у творчості П. Глазового на рівні мови, засобів гуморотворення, образності, тематики матеріально-тілесного низу й елементів гротескної концепції тіла.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шелестова Ю. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література / Шелестова Юлія Олександрівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання