Зв’язок романтичних стосунків та академічної мотивації студентів

Дата
2021
Автори
Данько Аліна Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Емпірично встановлено, що існують статистично підтверджені зв’язки між романтичними стосунками та академічною мотивацією студентів. Зокрема дослідження респондентів – чоловіків показало зв’язки між уникненням близькості у романтичних стосунках та мотивацією отримання диплому, мотивом до уникнення невдач у навчальній діяльності; між переживанням близькості у відносинах та мотивацією оволодіння професією; між сепарацією у стосунках та мотивацією до отримання диплому; між переживанням фрустрації, ревнощів та професійними і комунікативними мотивами у навчальній діяльності; між самопідтримкою та мотивом отримання диплому. Дослідження респондентів-жінок виявило зв’язки між переживанням тривожності у стосунках та мотивацією. отримання диплому; між уникненням близькості і мотивом уникнення невдач;між злиттям, близькістю у стосунках та мотивацією оволодіння професією, професійним мотивом;між сепарацією та уникненням невдач у навчальній діяльності;між довірою у відносинах та навчально-пізнавальним мотивом;між злиттям та уникненням невдач. Порівнявши отримані дані дослідження із даними інших дослідників та існуючими теоретичними знаннями щодо розглянутих у роботі явищ, зроблено припущення щодо можливих психологічних механізмів взаємовпливу романтичних стосунків та академічної мотивації студентів. Студентам чоловічої статі більш притаманна стратегія зосередження уваги на значимих мотивах здобуття знань, оволодіння професійними навичками, отримання диплому, що може призводити до меншої залученості у романтичні переживання, емоційного віддалення від партнерки, орієнтованості на самопідтримку. Для жінок характернішим є очікування посилення близькості у романтичних взаєминах, підтримки від партнера, надання пріоритету стосункам у порівнянні з мотивом оволодіння знаннями, більш формальне ставлення до отримання диплому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Данько А. О. Зв’язок романтичних стосунків та академічної мотивації студентів : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Данько Аліна Олегівна. - Київ, 2021. – 74 с