Образ жінки у мусульманській культурі

Дата
2020
Автори
Савчук Марія Вячеславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження в даній роботі було виявлення місця і ролі жінки в арабській культурі та змін, які зазнавало становище жінки в ході історичного розвитку арабської культури від витоків до початку XXIстоліття. У роботі визначено особливості становища жінки в арабській доісламській культурі; розкрито значення та вплив ключових жінок в історії періоду раннього Ісламу; виявлено й проаналізовано віроповчальні та богословські джерела мусульман, а також розглянуто коранічні уявлення про місце жінки в суспільстві; виявлено взаємозв’язок шаріату і культури, що обумовлює місце жінки в соціальній ієрархії арабського суспільства; простежено вплив ідей арабської культури на статус жінки в арабському суспільстві; досліджено зміну пріоритетів в уявленнях про жінку в контексті глобалізаційних змін. Феміністське ж прагнення довести, що традиційне уявлення про те, що у жінки є тільки одна-єдина сутність — материнство, — призвело до того, що жінка була виключена з кола культурних досягнень, соціальних інтересів, більшості сфер суспільного життя. У більш широкому плані феміністський рух бореться з домінуючими в суспільстві уявленнями про жінку як про слабку, пасивну, залежну істоту, у якої емоційна сфера розвинена набагато більше, ніж сфера розуму. Ідеї фемінізму знаходять все більше прихильників серед арабського міського населення, думка про участь жінок в політиці та інших сферах суспільного життя знаходять відображення в журнальних статтях, радіопередачах, на телебаченні, в театрі, кіно.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Савчук М. В. Образ жінки у мусульманській культурі : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Савчук Марія Вячеславівна. - Київ, 2020. – 79 с.