Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці і соціального страхування на підприємстві

Дата
2022
Автори
Савченко Поліна Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних і методичних положень обліку і аналізу розрахунків за виплатами працівникам, а також розробка пропозицій щодо їх удосконалення.Для потреб управління класифікація виплат працівникам може бути здійснено за різними структурованими ознаками. В першу чергу при класифікації виплат працівникам необхідно звертати увагу і базуватись на національних та/або міжнародних стандартах фінансової звітності, а не відштовхуватись від податкового законодавства й нормативно-правових актів з державного загальнообов’язкового соціального страхування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Савченко П. О. Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці і соціального страхування на підприємстві : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Савченко Поліна Олегівна. - Київ, 2022. - 90 с.