Експертні оцінки нечіткою множиною експертів

Дата
2022
Автори
Алексеєнко Наталія Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботі були розглянуті нечіткі множини 1-го та 2-го типів. Також було розглянута сума множин з нечіткою множиною операндів та методи побудови нечітких оцінок. У роботі було вирішено задачу побудови експертної оцінки групою експертів, компетентності яких задаються значеннями функції належності до заданої нечіткої множини «компетентних» експертів. Показано, що агрегована оцінка буде нечіткою множиною типу-2, що визначена на числовій осі. Вона може бути розкладеною за вторинними ступенями належності на нечіткі числа. Ці числа є нечіткими агрегованими оцінками, які відповідають множинам експертів, що відповідають різним рівням нечіткої множини експертів
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Алексеєнко Н. Є. Експертні оцінки нечіткою множиною експертів : кваліфікаційна робота бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Алексеєнко Наталія Євгеніївна. – Київ, 2022. – 38 с.