Репрезентація українських архівних колекцій у єврошані як фактор інтеграції до європейського культурного простору

Дата
2021
Автори
Смірнов Тарас Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Шляхом детального опрацювання історіографічного матеріалу, джерельної бази та ґрунтовного аналізу різних точок зору щодо принципів формування інформаційного суспільства і представлення українського документального спадку на сайті Європіани, було досягнуто поставленої мети та виконано завдання дослідження. У роботі було розглянуто як теоретичні аспекти щодо формування інформаційного суспільства та створення Європіани, так і суто практичні, а саме: можливості інтегрування українських архівних документів на сайт Європейської цифрової бібліотеки, яке буде слугувати фактором поступового імплементування України до європейського культурного простору. Також у роботі було визначено роль цифровізації у розбудові інформаційного суспільства на теренах ЄС. Розглянуто фактори, які сприяли заснуванню Європіани. Охарактеризовано європейський досвід проведення цифровізації та інтеграції своїх культурних надбань до Європіани. Акцентовано увагу на міжнародних стандартах, на які повинно спиратися оцифрування архівних фондів та колекцій в Україні. З’ясовано, якими принципами варто керуватися для презентації власних архівних матеріалів на сайті Європіани.Встановлено перспективи розбудови інформаційного суспільства на території України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Смірнов Т. В. Репрезентація українських архівних колекцій у єврошані як фактор інтеграції до європейського культурного простору : кваліфікаційна робота : 032 Історія та археологія / Смірнов Тарас Валерійович. - Київ, 2021. – 100 с.