Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем

Дата
2017
Автори
Петренко Віктор Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджуються структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем різного типу: неполярні та полярні (водні) ферофлюїди; магнітні рідинні системи при додаванні біологічних макромолекул. Розглянуто питання необхідної кількості поверхнево-активної речовини для одержання найбільш стабільної магнітної рідинної системи при синтезі як полярних, так і неполярних ферофлюїдів. При дослідженні поведінки ПАР в неполярній рідинній системі та в рідинній системі при додаванні магнітних частинок, описані ефекти різної стабілізаційної ефективності монокарбонових кислот. Методом малокутового розсіяння нейтронів та доповнюючих методів проведено структурну характеризацію початкових водних магнітних рідинних систем, а також біосумісних ферофлюїдів після їх модифікації полімером поліетиленгліколь. Досліджено вплив домішку полімеру на водні рідинні міцелярні системи, зокрема показано зменшення числа агрегації міцел та міжміцелярної взаємодії. Проведена структурна діагностика магнітних рідинних систем при додаванні біологічних макромолекул. Знайдено вплив фактору завантаження магнітного матеріалу на структуру та стабільність водних рідинних систем магнетоферитину, проведено структурну характеризацію рідинних систем амілоїдів та вивчено вплив магнітних частинок на структуру специфічних білкових амілоїдних агрегатів
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Петренко В. І. Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем : автореф. дис. ...д-ра фіз-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Петренко Віктор Іванович. - Київ, 2017. - 39 с.
Зібрання