Заборони та санкції у трудовому праві

Дата
2016
Автори
Петренко Ольга Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена системному та ґрунтовному вивченню теоретичних засад заборон та санкцій у трудовому праві. У роботі визначено поняття, сутність та наведено ознаки заборон у трудовому праві, а також з’ясовано правову природу санкцій у трудовому праві. Особлива увага звертається на види заборон та санкцій у трудовому праві, зокрема на зміст кожного з них. У роботі з’ясовано генезис становлення заборон у трудовому праві. Автором визначено підстави застосування санкцій у трудовому праві. Досліджено проблеми правового регулювання санкцій за трудовим законодавством, а також зазначено практичні шляхи їх вирішення. Проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання заборон і санкцій у сфері праці та запропоновано шляхи його запозичення у національне трудове законодавство. Ключові слова: праця, працівник, роботодавець, заборона у трудовому праві, трудова діяльність, санкція у трудовому праві, трудове законодавство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Петренко О. А. Заборони та санкції у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Петренко Ольга Анатоліївна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання