Часопис «Рідний край» в суспільно-політичному та культурному житті України (1905–1916 рр.)

Дата
2016
Автори
Кучернюк Ірина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження українського часопису «Рідний край», що на початку XX століття був одним із перших легальних україномовних видань. Проаналізовано умови розвитку україномовної періодики початку XX ст. У роботі досліджено процес створення «Рідного краю», діяльність видавців, редакційного колективу та співробітників часопису, визначено місце та роль часопису в суспільному житті України початку ХХ ст.Досліджено проблемно-тематичний спектр публікацій «Рідного краю», визначено актуальність їхнього спрямування. Встановлено, що редакційний колектив часопису розглядав важливі політичні, соціально-економічні процеси, події, які відображали ріст націо-розбудовчих інтересів у суспільстві та розвиток національної культури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Кучернюк І. В. Часопис «Рідний край» в суспільно-політичному та культурному житті України (1905–1916 рр.) : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Кучернюк Ірина Володимирівна. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання