Особливості ціннісних орієнтацій та ціннісних детермінант соціальної адаптації студентської молоді України до навчання в кризових умовах

Дата
2023
Автори
Савченко Анастасія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерське дослідження присвячено дослідженню особливостей соціальних суперечностей зміни ціннісних орієнтацій як адаптивного ресурсу ставлення студентської молоді України до навчання в умовах теперішнього етапу пандемії, війни з російською федерацією воєнного стану та гуманітарних криз. У роботі дана характеристика пізнавальних тенденцій розвитку ціннісного підходу в теоретичній соціології ХХ та ХХІ століття. Дано обґрунтування наукової значущості вивчення ціннісних орієнтацій студентської молоді як важливої соціальної групи сучасного суспільного життя. Здійснена ідентифікація сутнісних ознак понять « цінність», «ціннісні орієнтації», «соціальна адаптація» та проведено аналіз їх смислового взаємозв’язку. Дана аргументація дослідницької позиції, що ціннісні орієнтації як релятивні детермінанти діяльності індивідуальних та колективних суб’єктів завжди спрямовані на пристосування до певного соціального середовища, яке ці суб’єкти сприймають як важливу цінність. Авторкою здійснено дослідження організаційних та функціональних принципів інституту вищої освіти в Україні та охарактеризовані особливості її суспільної значущості для студентської молоді та інших соціальних груп українського суспільства . Здійснено емпіричне дослідження впливу пандемії Ковід-19 та війні з російською федерацією на зміну ціннісних орієнтацій студентів, які обумовлюють ставлення студентів до навчання в кризових умовах. Ключові слова: студентська молодь, цінності, ціннісні орієнтації, соціальна адаптація, вища освіта.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Савченко А. В. Особливості ціннісних орієнтацій та ціннісних детермінант соціальної адаптації студентської молоді України до навчання в кризових умовах : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Савченко Анастасія Володимирівна. - Київ, 2023. - 67 с.