Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас- магнетит

Дата
2017
Автори
Шулима Сергій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів кластероутворення в магнітних рідинних системах (МРС) гас-магнетит. Головна увага приділяється дослідженню процесів формування та трансформування кластерної структури в класичних і структурованих МРС гас-магнетит під дією імпульсного магнітного поля та температури. Показано можливість виникнення кластера граничного розміру магнітних наночастинок при зменшенні р івня покриття частинок сур фактантом (олеїновою кислотою) у МРС гас-магнетит, обійшовши поверхневе відштовхування між частинками. Встановлено, що зовнішнє магнітне поле призводить до зменшення температури руйнування кластера граничного розміру. Виявлено залежність від передісторії процесу руйнування кластерної структури в структурованій МРС з великими рідинно-крапельними кластерами при її нагріванні в магнітному полі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Шулима С. І. Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас- магнетит : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Шулима Сергій Ігорович. - Київ, 2017. - 27 с.
Зібрання