Охорона авторських прав на твори, розміщені у мережі Iнтернет

Дата
2022
Автори
Горбенко Ніна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерське дослідження присвячено питанням щодо охорони особистих немайнових прав автора. Автором досліджено правове регулювання особистих немайнових права автора в Україні та світі, а саме: зміст поняття «особисті немайнові права автора» в законодавстві України, зарубіжних держав, у міжнародних угодах і доктрині цивільного права; генезис особистих немайнових прав в Україні і зарубіжних країнах; основні види особистих немайнових прав як юридичної категорії; особливості особистих немайнових прав як можливого предмета спадкових відносин, їх правове підґрунтя, а також у зарубіжних країнах; порушення та захист та способи захистутаких прав; наведення прикладів судової практики в частині охорони особистих немайнових прав автора.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Горбенко Н. А. Проблеми охорони особистих немайнових (моральних) прав автора : магістерська робота : 081 Право / Горбенко Ніна Анатоліївна. – Київ, 2022. – 65 с.