Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків

Дата
2017
Автори
Бастракова Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню впливу стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу у підлітковому віці. Особистісний потенціал розуміється як внутрішньоінтегрована сукупність психологічних здібностей і властивостей, що зумовлює здатність людини до самодетермінації і саморегуляції, до діяльності відповідно до власного цілепокладання. Теоретично розроблено та емпірично перевірено його модель, визначено вплив батьківського виховання на його формування. В ході емпіричного дослідження виявлено та описано типи особистісного потенціалу (дезадаптивний, імпульсивний, детермінований, автономний, відчужений, інтерналізований) та чинники батьківського виховання (підтримання/не підтримання особистісної автономії та відповідальності, емоційно тепле/холодне ставлення батьків), а також визначено їх співвідношення. На основі результатів дослідження розроблено програму тренінгу розвитку особистісного потенціалу осіб підліткового віку. Результати участі у тренінговій роботі для експериментальної групи констатували підвищення показників рівня автономії, суб’єктивного контролю (зокрема, у сфері досягнень та невдач), життєстійкості та у сфері особистісних смислів підлітків, що свідчить про ефективність запропонованої програми особистісного розвитку. Ключові слова: особистісний потенціал, самодетермінація, автономія, «Его», життєстійкість, локус каузальності, стилі батьківського виховання, програма розвитку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Бастракова А. С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 педагогічна та вікова психологія / Бастракова Анастасія Сергіївна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання